P.W. Selco s.c.
S. Liberski, K. Liberska
ul. Marii Wicherkiewicz 48
60-465 Poznań
www.selco.com.pl
Tel: 0048 61 822 18 26
selco@po.onet.pl

Firma Handlowa Maja Importer
Parasoli Maria Manicka
ul. Kościuszki 47
80-445 Gdańsk
www.majaparasole.pl
Tel: 0048 58 520 13 65
hurtowniamaja@wp.pl

Firma Kulik Sp. J.
ul. Chrobrego 7
55-100 Trzebnica
www.kulik.com.pl
Tel: 0048 71 733 45 25
parasole@kulik.com.pl

OLDA
ul. Śniadeckich 10
60-774 Poznań
www.olda.com.pl
Tel: 0048 61 833 71 50
biuro@olda.com.pl

Danekontaktowe